Jsou rozvody nevyhnutné?

19.09.2014 22:53

Anotace:

V průběhu večera se spolu zamyslíme nad tématy:

Jsou rozvody nesmyslné nebo mohou být i smysluplné? 

O hodnotě manželství a o tom, proč se lidé stále více rozvádějí.

Jaké je ideální manželství?

Partnerství nebo manželství?

Péče o vztah.

Ženská a mužská role ve stvoření.

Říká se, že "protiklady se přitahují", ale "vrána k vráně sedá", jak to tedy je?